Bản Tin Pháp Luật

  Thống Kê Truy Cập

  • Số lượt truy cập : 25
  • Số Người Online : 25

  Thêm nhiều đối tượng được trợ giúp pháp lý từ

   

  Thêm nhiều đối tượng được trợ giúp pháp lý từ ngày 01/01/2018

  Đây là nội dung mới nổi bật được quy định tại Luật trợ giúp pháp lý 2017 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng năm 2017.

  Ngoài những đối tượng được quy định tại Luật trợ giúp pháp lý 2006 thì Luật trợ giúp pháp lý 2017 còn bổ sung thêm các đối tượng được trợ giúp pháp lý khác được quy định chi tiết tại Điều 7,  bao gồm:
   - Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;
   - Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo;
   - Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính:
  + Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ;
  + Người nhiễm chất độc da cam;
  + Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;
  + Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình.
  + Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người;
  + Người nhiễm HIV.
   Luật trợ giúp pháp lý 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.