Bản Tin Pháp Luật

  Thống Kê Truy Cập

  • Số lượt truy cập : 20
  • Số Người Online : 20

  từ 01/7/2016 5 tội danh sẽ biến mất

   5 tội sẽ được bãi bỏ khi Bộ Luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1/7 bao gồm: 

  1/ Tội Hoạt động phỉ (điều 83);
   2/ Tội Đăng ký kết hôn trái pháp luật (điều 149);
  3/  Tội Kinh doanh trái phép (điều 159); 
  5/ Tội Báo cáo sai trong quản lý kinh tế (điều 167).

  Việc áp dụng các điều luật này trước và sau khi Bộ Luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực được hướng dẫn tại điểm e Điều 1 Nghị quyết 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015 như sau.

  Với hành vi quy định tại điều 83, điều 149, điều 159, điều 165, điều 167 của Bộ luật Hình sự năm 1999 xảy ra trước 0h00 ngày 1/7/2016 mà sau thời điểm đó vụ án đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thì tiếp tục áp dụng quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 để xử lý.

  Trường hợp vụ án đã được xét xử và đã có bản án, quyết định của tòa án, không được căn cứ vào việc Bộ luật hình sự năm 2015 không quy định 5 tội danh này để kháng cáo, kháng nghị.

  Trong trường hợp người bị kết án về các tội này hoặc đã chấp hành xong bản án, vẫn áp dụng quy định tương ứng của các văn bản quy phạm pháp luật hình sự có hiệu lực trước 0h00 ngày 1/7/2016 để giải quyết.

  Nếu sau thời điểm 0h00 ngày 1/7/2016 vụ án mới bị phát hiện thì không khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử mà áp dụng quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo tội danh tương ứng.